STRONA
GŁÓWNA
WSPÓLNOTA
MIESZKANIOWA
ZASADY
WSPÓŁPRACY
PRZYKŁADOWE
DOKUMENTY
DANE FIRMY
KONTAKT

W. M. Al. Legionów 31, Drzymały 11

 

   

1. Kapitalny remont pokrycia dachowego obu klatek z przemurowaniem kominów - grudzień 2010

Z uwagi na tragiczny stan pokrycia dachowego oraz kominów na obu budynkach Wspólnoty, właściciele podjęli decyzję o wykonaniu kompleksowego remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów z cegły klinkierowej. Prace zostały zlecone firmie FHU "Estetyka" Dariusz Hanusz, Bielsko Biała. Prace  w części finansowane były ze środków własnych Wspólnoty, w części z przyznanego odszkodowania za powstałe szkody górnicze, a w części z kredytu inwestycyjnego. 

    

     

 


2. Wymiana okien strychowych podczas remontu dachu - grudzień 2010

W trakcie prowadzonych prac, z uwagi na konieczność wykonania napraw konstrukcji lukarn, powzięta została decyzja o wymianie okien strychowych w lukarnach na stolarkę PCV

    


3. Wykonanie izolacji ścian przyziemia z drenażem - maj 2011

Wobec braku drożności systemu kanalizacji deszczowej, przeprowadzono wymianę rur kanalizacyjnych od strony ul. Drzymały, wraz z izolacją ścian budynku przeciw przedostawaniu się wilgoci, przy zastosowaniu folii kubełkowej. Dodatkowo do wykopu wprowadzono drenaż odprowadzający wodę opadową przesiąkającą przez grunt do kanalizacji deszczowej. Wykop został zasypany odpowiednim materiałem, który następnie mechanicznie zagęszczono. Prace wykonała firma PPHU "Dla Ciebie" Andrzej Zamojski, Bytom

    

     

 


4. Wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej Al. Legionów 31 - październik 2011

Z uwagi na powtarzające się awarie instalacji elektrycznej klatki Al. Legionów 31, oraz wykryte fakty kradzieży energii elektrycznej, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej wraz z przyłączem budynkowym. Założono zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, główny wyłącznik p-poż., nowe szafki licznikowe i bezpiecznikowe, wykonano prawidłowe uziemienie budynku. Dodatkowo wykonane zostało nocne oświetlenie zewnętrzne podwórza.

    


5. Wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej ul. Drzymały 11 - lipiec 2012

Przeprowadzony został remon instalacji elektrycznej budynku przy ul. Drzymały 11: 

  • wykonanie nowej instalacji oświetlenia klatki schodowej, piwnic i strychu z odpowiednimi zabezpieczeniami,
  • wykonanie oświetlenia nocnego od strony podwórza,
  • remont głównego zasilania budynku z doprowadzeniem instalacji III-fazowej do lokali mieszkalnych,
  • wykonanie instalacji ochronnek PE


6. Remont balustrad balkonów od strony ul. Drzymały - październik 2012

W celu poprawienia bezpieczeństwa korzystania z balkonów, przeprowadzono renowację balustrad polegającą na ich piaskowaniu, uzupełnieniu zniszczonych elementów, oraz podniesieniu do wysokości wynikajacej z obowiązujących przepisów budowlanych. W trakcie porwadzenia prac okazało się, że płyta balkonu III pietra jest wykonana niezgodnie z prawem budowlanym i grozi zawaleniem. Wykonawca został zobowiązany do wykonania nowej płyty wraz z jej prawidłowym zbrojeniem. Na tę okoliczność wykonany został projekt budowlany a całość prac prowadzona była pod nadzorem inspektora posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Prace wykonała firma PPHU "Dla Ciebie" Andrzej Zamojski, ul. Strzelców Bytomskich 36, Bytom.

     

 


7. Wykonanie izolacji murów przyziemia od - listopad 2012

W związku ze zgłaszanym zawilgoceniem piwnic, zlecono wykonanie izolacji murów przyziemia budynków przy Al. Legionów 31 oraz ul. Drzymały 11 od strony podwórza. Oprócz izolacji murów z zastosowaniem folii kubełkowej, w wykopie ułożono drenaż z użyciem profesjonalnych materiałów, jak rury drenarskie z filtrem z włókien polipropylenowych, podłączonych do kanalizacji. Całość zasypano kruszywem o odpowiedniej przepuszczalności Termin wykonania prac został skoordynowany z naprawą instalacji kanalizacji ogólnospławnej w podwórzu, która po wielu staraniach została zlecona i wykonana przez i na koszt Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bytomiu. Prace na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej wykonała firma PPHU "Dla Ciebie" Andrzej Zamojski, ul. Strzelców Bytomskich 36, Bytom.

 

          


strona główna / Wspólnota Mieszkaniowa / zasady współpracy / 

przykładowe dokumenty / gdzie zarządzam / dane firmy, kontakt

projekt: Szablonownia