STRONA
GŁÓWNA
WSPÓLNOTA
MIESZKANIOWA
ZASADY
WSPÓŁPRACY
PRZYKŁADOWE
DOKUMENTY
DANE FIRMY
KONTAKT

W. M. Al. Legionów 43

 

1. Remont murka schodów na podwórze - październik 2010

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny murka schodów na podwórze, wykonany został jego remont. Zewnętrzną ścianą muru zabezpieczono przeciw przenikaniu wilgoci, wzmocniono i pomalowano balustradę.

   

      

 


2. Wymiana systemu domofonu na cyfrowy - kwiecień 2011

Ze względu na zgłaszane liczne awarie istniejącej analogowej instalacji domofonowej, właściciele podjęli decyzję o jej wymianie na system cyfrowy. 

  


3. Wykonanie ocieplenia ściany tylnej - maj 2012

Z uwagi na zawilgocenie i przemarzanie ściany tylnej budynku, w roku 2011 podjęto decyzję o jej dociepleniu metodą lekko-mokrą, przy zastosowaniu styropianu i wykończeniu tynkiem akrylowym w technoligii firmy Kreisel. Zlecono wykonanie projektu budowlanego, otrzymano wszystkie zezwolenia i w roku 2012 rozpoczęto prace. Dodatkowo poprawiono odprowadzenie wód opadowych z balkonów wraz z poziomowaniem posadzek tam gdzie było to konieczne. Prace sfinansowane zostały ze środków własnych bez zaciągania kredytu inwestycyjnego. Wykonawca: FHU "Estetyka" Dariusz Hanusz, Bielsko Biała.

 

     

 


4. Wykonanie ogrodzenia części podwórza - czerwiec 2012

W roku 2011 Wspólnota Mieszkaniowa podpisała umowę z Gminą Bytom na dzierżawę części podwórza przy budynku. Z uwagi na akty wandalizmu uniemożliwiające zagospodarowanie dzierżawionego terenu, właściciele podjęli decyzję o wygrodzeniu terenu. Prace zostały wykonane przez jednego z właścicieli w systemie gospodarczym - materiały zakupiono na koszt Wspólnoty, prace rozliczono na podstawie umowy o dzieło. 

 

   


strona główna / Wspólnota Mieszkaniowa / zasady współpracy / 

przykładowe dokumenty / gdzie zarządzam / dane firmy, kontakt

projekt: Szablonownia