STRONA
GŁÓWNA
WSPÓLNOTA
MIESZKANIOWA
ZASADY
WSPÓŁPRACY
PRZYKŁADOWE
DOKUMENTY
DANE FIRMY
KONTAKT

W. M. ul. Drzymały 2

 

   

1. Izolacja ścian przyziemia, wykonanie kanalizacji podwórza - wrzesień 2009

Z uwagi na znaczne zawilgocenie ścian budynku, czego skutkiem była wilgoć panująca w piwnicach, wykonano izolację ściany od strony podwórza. Dodatkowo w wykopie ułożono drenaż odprowadzający wody opadowe do studzienki kanalizacyjnej. W studzience zamontowano automatyczną pompę, której zadaniem jest odprowadzenie wody ze studzienki drenażowej do kanalizacji. Dodatkowo z uwagi na niesprawną kanalizację deszczową, w celu odprowadzenia wód opadowych z podwórza, wykonano dodatkową studzienkę i podłączona ją do kanalizacji biegnącej pod budynkiem. Prace wykonała firma PHU "Kebarex" Arkadiusz Ratajczak, Bytom.

   

     

 


2. Wymiana papowego pokrycia dachowego, uzupełnienie tynków kominów - listopad 2009

W oparciu o informacje właścicieli dotyczące nieszczelności pokrycia dachowego, zlecono jego naprawę polegającą na wymianie papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi na całej powierzchni dachu, oraz odbiciu i uzupełnieniu tynków na kominach. Dodatkowo założone zostały płotki śniegowe na części dachówkowej i uszczelniono balkony od strony podwórza, oraz wymieniono orynnowanie od strony ulicy Drzymały. Prace wykonała firma PHU "Kebarex" Arkadiusz Ratajczak, Bytom.

   

     

   


3. Remont instalacje elektrycznej - maj 2012

Z uwagi na nieprawidłowe usytuowanie przyłącza elektrycznego przechodzącego przez jeden z lokali mieszkalnych, własciciele podjęli decyzję o przeprowadzeniu remonu instalacji elektrycznej polegającego na:

  • wykonaniu nowego przyłącza dla budynku,

  • wykonaniu głównego budynkowego wyłącznika p-poż.,

  • przeróbki instalacji oświetlenia na parterze,

  • wykonaniu instalacji oświetlenia bramy przejazdowej,

  • wykonaniu instalacji ochronnej PE.


4. Wspólne przedsięwzięcie: wykonanie placyku gospodarczego - lipiec 2012 

Wspólnie ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Piłsudskiego 7, zlecono wykonanie wygrodzonego, zadaszonego miejsca gromadzenia odpoadów stałych - placyku gospodarczego. Wykonawca został zaproponowany przez zarządcę WM ul. Piłsudskiego 7: ZRB Iwona Sytniowska, Myszków.

     


5. Wspólne przedsięwzięcie: wykonanie bramy w przejeździe pod budynkiem - grudzień 2012 

W celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców, oraz innych osób korzystających z podwórza, podpisane zpstało porozumienie o wspólnym przedsięwzięciu - wykonaniu automatycznej stalowej bramy w przejeździe pod budynkiem przy ul. Dzymały 2. Do przedsięwzięcia przystąpiła Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Drzymały 2 oraz przy ul. Piłsudskiego 7, jak również właściciele i najemcy garaży usytuowanych na podwórzu. Całość prac związanych z montażem bramy wraz z automatyką i sterowaniem został zlecony firmie PPUH "Bramont", Czeladź.


6. Wykonanie izolacji z ociepleniem murów przyziemia od frontu - październik 2014 

W oparciu o ekspertyzę, zgodnie z którą największe zawilgocenie ścian piwnic występuje od frontowej strony budynku i spowodowane jest naporem wód opadowych, właściciele podjęli decyzję o wykonaniu izolacji z ociepleniem tego fragmentu budynku przyjęto następującą technologię: uzupełnienie ubytków tynku i wykonanie zacierki, izolacja masami bitumicznymi oraz dodatkowo papą termozgrzewalną, ocieplenie styropianem 5cm zabezpieczonym przed utlenianiem klejem i siatką, wykończenie filią kubełkową i obróbką blacharską. Prace wykonała firma PPHU "Dla Ciebie" Andrzej Zamojski, Bytom.

     


strona główna / Wspólnota Mieszkaniowa / zasady współpracy / 

przykładowe dokumenty / gdzie zarządzam / dane firmy, kontakt

projekt: Szablonownia