STRONA
GŁÓWNA
WSPÓLNOTA
MIESZKANIOWA
ZASADY
WSPÓŁPRACY
PRZYKŁADOWE
DOKUMENTY
DANE FIRMY
KONTAKT

W. M. ul. Grota Roweckiego 11

 

 

1. Wymiana wodomierzy - luty 2005

Z uwagi na straty wody przekraczające dopuszczalne standardy wymienione zostały na koszt Wspólnoty wszystkie wodomierze indywidualne na wodomierze niewrażliwe na pole magnetyczne, założone zostały również wodomierze w mieszkaniach nieolicznikowanych. Dzięki temu straty wody zostały wyeliminowane a zużycie spadło o połowę.

 


2. Remont kapitalny klatek schodowych - 2005/2006 

W sierpniu 2006r. zakończył się kompleksowy remont wszystkich trzech klatek schodowych budynku Wspólnoty (remont dwóch pierwszych klatek zakończony w grudniu 2005r.), polegający na:

  - wymianie instalacji elektrycznej wraz z przyłączem,

  - wykonaniu oswietlenia zewnętrznego z czujnikami zmerzchowymi,

  - wykonaniu instalacji odgromowej,

  - wykonaniu peszli podtynkowych na instalacje niskoprądowe (domofon, telefon, telewizja kabl., internet),

  - wymianie stolarki okiennej na plastikową,

  - wymianie skrzynek pocztowych,

  - konserwacji stolarki drzwiowej,

  - malowaniu klatek.

 

     

 


3. Remont nawierzchni chodnika - czerwiec 2006

Po kilkuletnich staraniach Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, wspólnymi siłami udało się doprowadzić do wyremontowanie przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu nawierzchni chodnika przy frontowej ścianie budynku Wspólnoty.

 

 

 


4. Kompleksowa naprawa pokrycia dachowego z uzupełnieniem nasad kominowych - listopad 2006

Z uwagi na powtarzające się zalania mieszkań ostatnich pięter budynku Wspólnoty, wykonana została naprawa pokrycia dachowego z papy przez położenie na całej powierzchni dachu papy termozgrzewalnej o grubocsi 5,2 mm na odpowiednio przygotowaną powierzchnię dachu.

 

 

 


5. Wymiana instalacji domofonowej - styczeń 2007

 


6. Konserwacja połaci dachu - czerwiec 2007

W celu przedłużenia trwałości wykonanego w 2006 roku pokrycia z papy termozgrzewalnej, wykonano konserwację przy wykorzystaniu mas bitumicznych.

 


7. Remont płyt balkonów - sierpień 2010

Z uwagi na odpadające odspojone fragmenty tynku, nieszczelne obróbki blacharskie, miejscowo korodujące balustrady, po ocenie stanu technicznego każdego balkonu, podjęto decyzję o przeprowadzeniu remontu płyt balkonów polegającym na:

 - skuciu powłok tynkarskich, oraz wylewek betonowych,

 - zaizolowaniu płyt żelbetowych środkami chemicznymi,

 - wykonaniu nowych obróbek placharskich,

 - wykonaniu wylewek betonowych z odpowiednim spadem,

 - ułożeniu płytek gresowych,

 - wzmocnieniu konstrukcji balustrad stalowych.

Wykonawca: Z.B. "Kam-Bud" Kamil Kaluza, Bytom.

 

      


8. Ocieplenie stropów piwnic - sierpień 2011

W celu zminimalizowania strat energii cieplnej lokali poziomu parteru, właściciele podjęli decyzję o dociepleniu stropu piwnic z zastosowaniem płyt styropianowych. Styropian został zamocowany do oczyszczonych stropów, pokryty klejem z siatką i pomalowany. Prace wykonała firma Z.R. "Kam-Bud" Kamil Kaluza.

 


9. Ocieplenie ścian szczytowych - listopad 2011

Z uwagi na zgłaszane przemarzanie ścian szczytowych, powodujące straty ciepła i zawilgocenie lokali mieszkalnych, podjęto decyzję o dociepleniu metodą lekko-mokrą ścian szczytowych budynku. Zastosowano styropian o grubości 14cm, oraz tynki akrylowe. Cokół został wykończony tynkiem mineralnym - marmurit. Całość prac wykonano w technologii firmy Kreisel. Wykonawca: F.H.U. "Estetyka" Dariusz Hanusz, Bielsko Biała.

 

      

  


10. Wymiana drzwi wejściowych do budynku - listopad 2012

Realizując postanowienia właścicieli z zebrania rocznego, zlecono wymianę drzwi wejściowych do budynku na nowe, wykonane ze wzmocnionego stopu alumienium, ze szkleniem przy zastosowaniu szkła bezpiecznego. Prace wykonała firma PPHU "Dla Ciebie" Andrzej Zamojski, Bytom

 

     

    


11. Docieplenie ściany frontowej i tylnej budynku - listopad 2013

Zgodnie z decyzją właścicieli wykonano docieplenie ściany frontowej i tylnej budynku Wspólnoty. Zastosowano styropian grafitowy o grubości 12cm, frazowany, oraz tynki silikatowo-silikonowe firmy Kreisel. Prace wykonała firma FHU "Estetyka" Dsriusz Hanusz, Bielsko-Biała.

 

           
 
       


12. Wykonanie izolacji z dociepleniem ścian przyziemia - listopad 2013

Z uwagi na znaczne wyziębienie piwnic oraz utrzymującą się wilgoć, zgodnie z wolą właścicieli wykonano izolację wraz z dociepleniem murów piwnic wokół całego budynku. Zastosowano styrodur o grubości 5 cm, bitumiczne materiały izolacyjne oraz folię kubełkową. Prace wykonała firma FHU "Estetyka" Dariusz Hanusz, Bielsko-Biała.

 

          
  
 


13. Prace dodatkowe estetyczno użytkowe - maj 2014

W celu polepszenia estetyki budynku, jak również polepszenia funkcji użytkowych, jako prace towarzyszące przy wykonaniu docieplenia ścian budynku oraz izolacji pionowej, wykonano następujące prace: wymiana daszków nad wejściami, założenie daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji, przełożenie kostki brukowej chodnika, wykonanie chodników przy ścianach szczytowych, wykonanie opaski na tyłach budynku. Prace wykonała firma FHU "Estetyka" Dariusz Hanusz, Bielsko-Biała.
 

         
  

 


strona główna / Wspólnota Mieszkaniowa / zasady współpracy / 

przykładowe dokumenty / gdzie zarządzam / dane firmy, kontakt

projekt: Szablonownia