STRONA
GŁÓWNA
WSPÓLNOTA
MIESZKANIOWA
ZASADY
WSPÓŁPRACY
PRZYKŁADOWE
DOKUMENTY
DANE FIRMY
KONTAKT

W. M. ul. Kossaka 8

 

   

1. Przemurowanie kominów ponad dachem - kwiecień 2009

Z uwagi na fatalny stan techniczny czap kominów, oraz liczne odspojenia powłok tynkowych, zlecona została ich naprawa polegająca na przemurowaniu w zakresie koniecznym, wykonaniu czap z kapinosem, oraz otynkowaniu tynkiem mineralnym. Prace wykonała firma "MBC team" Marcin Kowalski, Bytom.

     

 


2. Remont instalacji elektrycznej klatki schodowej - maj 2009

Na podstawie uchwały właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, przeprowadzony został remont instalacji elektrycznej klatki schodowej, polegający na:

 - wymianie instalacji elektrycznej na klatce schodowej,

 - zmianie napięcia na strychu i w piwnicach na 110V,

 - założeniu automatów schodowych z przeciwblokadą,

 - wykonaniu dodatkowego punktu świetlnego od strony podwórza.

Prace wykonał p. Dariusz Duda, posiadający stosowne uprawnienia.   

 


3. Remont płyt balkonowych - maj 2011

W oparciu o opinię inspektora budowlanego p. Andrzeja Sikorskiego, wykonaną z uwagi na zgłaszane fakty zaciekania wód opadowych wgłąb mieszkań od strony balkonów, przeprowadzony został remont płyt balkonów. Odsłonięto oryginalne płyty balkonów, które uzupełniono, wyrównano wykonując prawidłowy spad, oraz pokryto folią w płynie, Części metalowych balustrad zostały wymienione lub wzmocnione i pomalowane, założono nowe obróbki blacharskie. Balkony wykończono płytkami ceramicznymi. Prace wykonała firma "Kam-Bud" Kamil Kaluza, Bytom

  

     

 


4. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej klatki schodowej - czerwiec 2011

Na wniosek właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, oraz w oparciu o stosowną uchwałę, zlecona została wymiana stolarki klatki schodowej budynku: okiennej na PCV, drzwiowej na aluminiową.

 

     

   


strona główna / Wspólnota Mieszkaniowa / zasady współpracy / 

przykładowe dokumenty / gdzie zarządzam / dane firmy, kontakt

projekt: Szablonownia