STRONA
GŁÓWNA
WSPÓLNOTA
MIESZKANIOWA
ZASADY
WSPÓŁPRACY
PRZYKŁADOWE
DOKUMENTY
DANE FIRMY
KONTAKT

W. M. ul. Nawrota 5

 

 

1. Wymiana instalacji domofonowej na cyfrową - marzec 2008

Z powodu dużej awaryjności starej instalacji domofonowej założona została instalacja cyfrowa,

    

       

   


2. Wymiana instalacji oświetlenia klatki schodowej - czerwiec 2008

Ze względu na olbrzymie przekroczenia zużycia energii elektrycznej z linii administracyjnej, w trybie pilnym wykonana została wymiana instalacji oświetlenia klatki schodowej. Prace obejmowały:

  - obniżenie napięcia do 110V w piwnicach oraz na strychu,

  - założenie zabezpieczeń przeciwprzeciążeniowych osobno na obwód piwnicy i klatki schodowej,

  - ograniczenie czasu włączania oświetlenia piwnic (podobnie jak wyłącznik czasowy klatki schodowej),

  - uniemożliwienie mechanicznego zablokowania włączników światła (np. przez zapałkę),

  - wykonanie antywłamaniowej skrzynki licznikowej - zabezpieczenie przed zmianą nastawionych parametrów,

  - wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w korytarzach klatki schodowej,

  - wykonanie dodatkowych włączników oświetlenia przy używanych ubikacjach na półpiętrach,

  - wykonanie oświetlenia zewnętrznego od frontu i na tyłach budynku.

  

       

    


3. Wykonanie głównego wyłącznika p.poż. wraz z uziemieniem - czerwiec 2009

Ze względów bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznej budynku Wspólnoty, wykonano prace polegające na zamontowaniu głównego budynkowego wyłącznika p.poż. energii elektrycznej, oraz wykonaniu uziemienia instalacji elektrycznej. Dodatkowo wykonano gniazdko administracyjne w tablicy licznikowej.

   


4. Docieplenie elewacji tylnej budynku - wrzesień 2009

Na podstawie projektu budowlanego, będącego podstawą do wydania pozwolenia na budowę, wykonane zostało ocieplenie elewacji tylnej budynku Wspólnoty. Zastosowano warstwę styropianu o grubości 10cm, wykończoną tynkiem akrylowym.

    
    


5. Remont pokrycia dachowego dachu płaskiego z przemurowaniem kominów - październik 2009

Z uwagi na nieszczelności pokrycia dachowego dachu płaskiego, oraz zły stan techniczny niektórych kominów, właściciele podjęli decyzję o przeprowadzeniu prac remontowych. Zakres obejmował wymianę pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę naświetla klatki schodowej, przemurowania kominów. Prace zostały zlecone firmie  P.B. "Feniks" Sp. z o.o. Mieczysław Pękacz, Bytom.

   

       


6. Wykonanie instalacji telewizji zbiorczej - grudzień 2009

Na wniosek właścicieli wykonana została zbiorcza instalacja TV naziemnej oraz satelitarnej, umożliwiająca odbiór sygnałów z satelity Hot-Bird oraz Astra. Instalacja została wykonana przez p. Zdzisława Krawczyka.

   


7. Wykonanie instalacji monitoringu klatki schodowej i wejścia - styczeń 2010

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców została wykonana instalacja monitoringu klatki schodowej oraz wejścia do budynku. Zamontowano 6 kamer wewnętrznych oraz jedną kamerę zewnętrzną. Obraz nagrywany jest w sposób ciągły na rejestratorze. Podgląd z kamer dostępny jest w dwóch lokalach, w tym Zarządu Wspólnoty. Historia nagrania dostępna jest ponad 30 dni. 

   


8. Remont pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej - lipiec 2010

W celu przywrócenia szczelności pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, zlecono przełożenie zdrowej dachówki z wykonaniem nowych obróbek blacharskich. Dachówka niezdatna do powtórnego użytku została wymieniona na nową. Prace zostały zlecone firmie  Z.R.B. "Mar-Mur" Ewa Zyzańska, Imielin.

   

       

   


9. Remont klatki schodowej budynku Wspólnoty - sierpień 2010

Remont klatki schodowej obejmował następujące elementy:

 - wymianę stolarki drzwiowej: pomieszczenia wc, drzwi na podwórze i do piwnicy,

 - wykonanie pionów teletechnicznych - peszli podtynkowych na instalacje niskoprądowe,

 - wykonanie gładzi na ścianach i sufitach, przygotowanie pod tynk mineralny - marmurit,

 - szlifowanie i impregnacja posadzki z lastriko,

 - ułożenie płytek ceramicznych na parterze,

 - wymiana wszystkich punktów świetlnych,

 - malowanie sufitów, ścian i filarków,

 - położenie tynku mineralnego - marmuritu.

Pierwotnie prace zlecono firmie "R&R Kołodziejczyk" Zduńska Wola, jednak w należyty sposób zostały one wykonane dopiero przez firmę "Pirlo Dom i Wnętrze" Roman Dolnicki, Zabrze.

   

       


10. Wymiana stolarki okiennej na strychu budynku - październik 2010

Z uwagi na częste fakty przedostawania się wód opadowych przez stare i nieszczelne okna strychowe, właściciele podjęli decyzję o ich wymianie na nowe wykonane z PCV. Prace zostały wykonane prze firmę "Mar-Mur" Ewa Zyzańska, Imielin.

 


11. Kompleksowy remont stolarki drewnianej klatki schodowej - październik 2010

Remont elementów drewnianych klatki chodowej obejmował:

 - wykonanie nowych stopnic wszystkich schodów,

 - renowacja lub wykonanie nowych tralek oraz słupków balustrady,

 - renowacja pochwytu poręczy z uzupełnieniem ubytków,

 - oczyszczenie skrzydeł i ram okien ze starych powłok lakierniczych,

 - uzupełnienie ubytków, lakierowanie, szklenie.

Prace wykonała firma Usługi Stolarskie Sebastian Bembenek, Bytom.

   

       

 


12. Naprawa izolacji pionowej murów przyziemia od strony podwórza - czerwiec 2014

Z uwagi na źle wykonaną izolację od strony podwórza oraz znaczne zawilgocenie piwnic, po zebraniu środków finansowych, właściciele podjęli decyzję o powtórnym wykonaniu izlonaci pionowej. Celem zapewnienia trwałości izolacji, jako dodatkową warstę oprócz środków birumicznych zdecydowano położyć papę termozgrzewalną. Podczas prowadzenia prac okazało się, że fundamenty budynku poniżej 1m zbudowane są z kamienia, co dodatkowo umożliwia penetrację wilgoci wgłąb ścian. Nierówności ścian fundamentowych wyrównano zaprawą M-5, założono izolację - 3 warstwy środka bitumicznego oraz papa termozgrzewalna, oraz zabezpieczono folią kubełkową. Dodatkowo wzmocniono ościeżnice okienek piwnicznych i  wykonano ich obmurówki z cegły klinkierowej. Całość zabezpieczono obróbką blacharską. Prace wykonała firma PPHU "Dla Ciebie" Andrzej Zamojski, Bytom.

   

       

   

13. Reprofilacja i utwardzenie nawierzchni podwórza - wrzesień 2014

W celu zapewnienia mieszkańcom budynku właściewgo dojścia do miejsca składowania odpadów komunalnych oraz poprawienia walorów estetycznych otoczenia budynku, wykonano reprofilację nawierzchni podwórza z jego utwardzeniam przy zastosowaniu betonowych płyt ażutowych. Prace wykonała firma PPHU "Dla Ciebie" Andrzej Zamojski, Bytom.

   

       


strona główna / Wspólnota Mieszkaniowa / zasady współpracy / 

przykładowe dokumenty / gdzie zarządzam / dane firmy, kontakt

projekt: Szablonownia