STRONA
GŁÓWNA
WSPÓLNOTA
MIESZKANIOWA
ZASADY
WSPÓŁPRACY
PRZYKŁADOWE
DOKUMENTY
DANE FIRMY
KONTAKT

W. M. ul. Strzelców Bytomskich 32, Fałata 1

 

1. Wymiana drzwi wejściowych do klatki Fałata 1 - styczeń 2007

Zlecone zostało wykonanie i zamontowanie przez zakład stolarski nowych drzwi wejściowych do klatki schodowej (Fałata 1): drzwi drewniane, pełne, z naświetlem powyżej. Zamontowane dotychczas w tym miejscu drzwi zostały po niewielkich przeróbkach oraz renowacji i konserwacji założone w klatce Strzelców Bytomskich 32 - tył. Dodatkowo w klatce Fałata 1 (tył) zostały założone standardowe drzwi drewniane. 

 

        

 


2. Wymiana instalacji wodnej (poziomy) na klatce Fałata 1 - styczeń 2007

W trybie awaryjnym zostały wymienione poziomy wodne w piwnicach budynku.

 

       

 


3. Wymiana nawierzchni chodnika przed klatką Fałata 1 - marzec 2007

Na podstawie zgłaszanych uwag od mieszkańców, oraz po przeprowadzonej wizji potwierdzającej złe wyprofilowanie nawierzchni chodnika powodujące gromadzenie i przedostawanie się wód opadowych wgłąb budynku, zlecono wymianę chodnika.

 

      

 


4. Wymiana rury spustowej pomiędzy kl. Fałata 1 a Strzelców Byt. 32 - kwiecień 2007

Z uwagi na zgłaszane zalania w okolicach sztucera rynny pomiędzy klatkami Wspólnoty oraz stałe zawilgocenie ścian zewnętrznych budynku, wymieniono rurę spustową z odcinkiem rynny. Dodatkowo wyczyszczone zostały pozostałe rynny na budynku.

 

      

 


5. Uzupełnienie tynku elewacji frontowej - maj 2007

Zlecone zostało zbicie "głuchych" tynków oraz ich uzupełnienie z ujednoliceniem.

 

      

 


6. Malowanie klatek schodowych - grudzień 2007

Przeprowadzono malowanie klatek schodowych, stolarki drzwiowej i okiennej wraz z wyrównaniem ścian.

 


7. Uszczelnienie połaci dachowej - listopad 2008

Drobne naprawy dachu, uzupełnienia dachówek, czyszczenie rynien, uszczelnienie daszków mansard.

 


8. Poziomowanie nawierzchni chodnika przed klatką Strzelców Bytomskich 32 - sierpień 2010

Na podstawie zgłaszanych uwag od mieszkańców, oraz po przeprowadzonej wizji potwierdzającej złe wyprofilowanie nawierzchni chodnika powodujące gromadzenie i przedostawanie się wód opadowych wgłąb budynku, zlecono wymianę chodnika.

 

      

 


9. Wykonanie nowej połaci dachowej budynku Strzelców Bytomskich 32 - listopad 2010

Na podstawie decyzji właścicieli Wspólnoty, przeprowadzony został kompleksowy remont połaci dachowej budynku Strzelców Bytomskich 32, wraz z przemurowaniem kominów ponad dachem z cegły klinkierowej. Przy okazji zostały wykonane naprawy obróbek blacharskich dachu budynku przy ul. Fałata 1 oraz wymieniono orynnowanie budynku Prace wykonywała firma FHU "ESTETYKA" Dariusz Hanusz..

 

        

 


10. Wymiana stolarki okiennej na obu klatkach budynków Wspólnoty - listopad 2010

Z uwagi na zalewanie klatki schodowej przez nieszczelne okna, których naprawa nie była ekonomicznie uzasadniona, postanowiono wymienić stolarkę na okna PCV. Prace zostały przeprowadzone po wykonaniu projektu budowlanego, na podstawie którego wydane zostało pozwolenie na budowę. Stolarkę wykonała firma "Alport" s.c. z Bytomia, generalnym wykonawcą była firma "Estetyka" Dariusz Hanusz, Bielsko Biała.

 

        

 


11. Wymiana tynków elewacji północnej - odtworzenie pierwotnych tynków drapanych - listopad 2011

Z powodu stanu zagrożenia przez odpadające tynki, oraz zgłaszane częste zawilgocenia i zagrzybienia mieszkań, powzięto decyzję o wykonaniu prac na elewacji budynku. Przy braku zgody Konserwatora zabytków na ocieplenie ścian (metoda lekko-mokra), w oparciu o uchwałę właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej wykonano prace polegające na skuciu całości tynków elewacji północnej i odtworzeniu oryginalnego tynku drapanego. Prace wykonała firma "Dla Ciebie" Andrzej Zamojski z Bytomia.

 

        

 


strona główna / Wspólnota Mieszkaniowa / zasady współpracy / 

przykładowe dokumenty / gdzie zarządzam / dane firmy, kontakt

projekt: Szablonownia