STRONA
GŁÓWNA
WSPÓLNOTA
MIESZKANIOWA
PRZYKŁADOWE
DOKUMENTY
GDZIE
ZARZĽDZAM
DANE FIRMY
KONTAKT

   

  Wykonując czynności zarządzania nieruchomościami staram się sprostać stawianym mi standardom zawodowym oraz zapewnić komfort właścicielom w zarządzanych nieruchomościach. Zdając sobie sprawę z coraz większego zainteresowania właścicieli sprawami funkcjonowania Wspólnoty, podejmuję swoje działania za wiedzą i zgodą Zarządu Wspólnoty.

  Właściciele mają pełny wpływ na wybór firm zewnętrznych, z którymi podpisane są umowy o:

  • wywóz nieczystości, 
  • utrzymanie czystości, 
  • prowadzenie bieżącej konserwacji, 
  • zapewnienie pogotowia awaryjnego,
  • wykonywanie przeglądów zgodnie z Prawem Budowlanym,
  • inne, według potrzeb.

  Przy zlecaniu robót remontowych brane są pod uwagę tak oferty wykonawców zaproponowanych przez zarządcę jak i poleconych przez właścicieli. Daje to możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty tak pod względem kosztów oraz wiarygodności wykonawcy. Nad prawidłowością przeprowadzenia prac na obiekcie czuwa zawsze inspektor nadzoru budowlanego. To jego zadaniem jest zgodne z prawem przekazanie placu budowy oraz późniejszy odbiór prac.

  Podobna sytuacja jest przy organizowaniu przeglądów instalacji elektrycznej, gazowej, przeglądu ogólnobudowlanego, prac związanych z instalacją wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz innych prac konserwatorskich i pełnienia pogotowia awaryjnego. Współpracuję z firmami świadczącymi wszystkie powyższe usługi, jednak zawsze jestem otwarty na propozycje płynące ze strony właścicieli. 

  Najbardziej drażliwym tematem może stać się sposób dysponowania kontem bankowym Wspólnoty. Dlatego stoję na stanowisku stosowania pełnej jawności operacji finansowych poprzez podpisywanie przelewów przez Zarząd Wspólnoty. Jedyną możliwością wykonania przelewu jest wówczas złożenie w banku prowadzącym konto Wspólnoty Mieszkaniowej przelewu podpisanego przez minimum jednego członka Zarządu oraz zarządcę. W każdej chwili jest dostępna również informacja o aktualnym stanie konta Wspólnoty, wykonanych przelewach oraz otrzymanych wpłatach.

  Księgowość Wspólnot prowadzona jest przez księgową posiadającą licencję zawodową i profesjonalnie zajmującą się finansami wspólnot już od kilku lat. Taka organizacja spraw finansowych zapewnia przedstawienie właścicielom rzetelnego i przejrzystego rocznego sprawozdania finansowego. W razie potrzeby zawsze istnieje możliwość zorganizowania spotkania właścicieli z księgową celem przedstawienia bieżącej sytuacji finansowej Wspólnoty.

  Dla wygody właścicieli, w celu ułatwienia kontaktu z zarządcą oraz dostępu do informacji finansowych i technicznych Wspólnoty, do dyspozycji właścicieli jest biuro zarządcy, pracujące w dni powszednie w godzinach 9:00 do 14:00. Pod stacjonarnym numerem telefonu lub za pośrednictwem faksu można tam zgłaszać awarie, problemy, zasięgnąć porady lub poprosić o kontakt z zarządcą. W biurze istnieje również możliwość organizowania zebrań właścicieli.


strona główna / Wspólnota Mieszkaniowa / zasady współpracy / 

przykładowe dokumenty / gdzie zarządzam / dane firmy, kontakt

projekt: Szablonownia